Home

Adresa za
poštanske pošiljke

Telefon Mail adresa
Gospodarski list d.d.
Trg bana J. Jelačića 3
10000 Zagreb
P. P. 205
HRVATSKA
redakcija:
+ 385 (0) 1 38 43 555

telefaks:
+ 385 (0) 1 30 77 725

oglasnik@gospodarski-list.hr
Kontakt
Svi oglasi u Gospodarskom oglasniku objavljeni su u dobroj namjeri, te stoga uredništvo ne snosi odgovornost za točnost i istinitost oglasa. Za istinitost
objavljenih oglasa,vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, design i dr. koji se koriste u oglasima, odgovara oglašivač.
Copyright © 2011. - OGLASNIK - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.