Home
podrivac gruber
podrivac-gruber Landsberg sirine 3metra visok masivan dobro stanje
ima prigvat za roto branu te prijenos kardana
Cijena 1,00 kn
Kontakt fran
Telefon 098 1638 884
Dodatni telefon 0981638884
Objavljeno 31.03.2019 u 00:00h
Do isteka 65 dana, 11 sat i 26 minuta
Oglas prikazan 49 puta
Broj oglasa 6815
Svi oglasi u Gospodarskom oglasniku objavljeni su u dobroj namjeri, te stoga uredništvo ne snosi odgovornost za točnost i istinitost oglasa. Za istinitost
objavljenih oglasa,vlasništva nad autorskim pravima na fotografije, tekstove, crteže, design i dr. koji se koriste u oglasima, odgovara oglašivač.
Copyright © 2011. - OGLASNIK - Gospodarski list d.d.
code: Finesa d.o.o. design:Metuzalem d.o.o.